Home Nieuws Gemiddelde THC-gehaltes nederhasj en meest verkochte nederwiet gestegen

Gemiddelde THC-gehaltes nederhasj en meest verkochte nederwiet gestegen

Het gemiddelde THC-gehalte in de meest verkochte (populairste) nederwiet uit Nederlandse coffeeshops is vorig jaar gestegen van 14,6% naar 17,2%. Ook het gemiddelde THC-gehalte van zogenaamde nederhasj (hasj gemaakt van nederwiet) steeg van 21,0% naar 35,7%.

De THC-gehaltes in de overige hasj- en wietsoorten bleef in 2021 gelijk, maar het CBD-gehalte van geïmporteerde hasj steeg van 2,2% naar 3,2%. Dat blijkt uit de 23ste THC-monitor van het Trimbos-instituut.

Sinds 1999 onderzoekt het Trimbos-instituut jaarlijks in opdracht van het ministerie van VWS het THC-gehalte van cannabis zoals die wordt verkocht via de coffeeshops. Voor deze monitor werden in een steekproef van 50 van de 565 Nederlandse coffeeshops cannabismonsters gekocht en vervolgens in een laboratorium geanalyseerd op werkzame stoffen.

Het afgelopen jaar was het gemiddelde THC-gehalte in de populairste (=meest verkochte) nederwiet 17,2%, hetgeen significant hoger is dan de waarde die vorig jaar werd gemeten (14,6%). Het THC-gehalte van de meest verkochte nederwiet schommelt al circa 15 jaar tussen de 15 en 18%. Nederwiet is wiet die verondersteld wordt in Nederland te zijn geproduceerd. Naast de populairste nederwiet werd ook de (verondersteld) sterkste variant per coffeeshop onderzocht. Deze bevatte het afgelopen jaar gemiddeld 17,5% THC. Dit is niet significant verschillend van de meting van vorig jaar (17,0%).

Buitenlandse hasjiesj bevatten gemiddeld 26,8% THC en wiet uit het buitenland 2,4% THC. Hasjiesj gemaakt van nederwiet (nederhasj) hadden een gemiddeld THC-gehalte van 35,7%. Dit is significant hoger dan vorig jaar (21,0%). Bij nederhasj schommelt het gemiddelde THC-gehalte door de jaren tussen de circa 25 en 35%, een flinke spreiding. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het beperkt aantal samples dat in het verleden in deze categorie kon worden aangekocht. Het flink gestegen gemiddelde gehalte van dit jaar is ongetwijfeld een betere reflectie van de werkelijkheid, omdat een groter aantal monsters is verzameld.

Stabilisatie THC-gehaltes nederwiet en geïmporteerde hasj gebroken?

Tot in 2004 steeg het gemiddelde percentage THC in nederwiet naar meer dan 20%. In de daaropvolgende jaren was sprake van een geleidelijke daling. Vanaf 2013 was er wederom sprake van een lichte stijging, maar al snel werd de dalende trend weer opgepakt. Er leek de laatste 2-3 jaar sprake van een stabilisatie van de THC-gehaltes in nederwiet, en ook in geïmporteerde hasjiesj. De significante stijging van het THC-gehalte van de meest verkochte nederwiet zou wellicht een aanzet kunnen zijn tot een stijgende trend, maar dit moet blijken in volgende metingen. Eenzelfde beeld is te zien voor de voor de geïmporteerde hasj, hoewel hier de stijging ten opzichte van vorig jaar niet significant is. Wel past de stijging van het THC-gehalte in geïmporteerde hasj bij de verdere overstap van traditionele methodes voor het maken van hasj, naar methodes waarbij gebruik wordt gemaakt van nederwietachtige planten met veel THC en weinig CBD.

CBD-gehaltes nederwiet blijven laag, CBD-gehalte in geïmporteerde hasj stijgt iets

Uit onderzoek blijkt dat cannabidiol (CBD) mogelijk sommige negatieve effecten van THC tegengaat. Nederwiet bevat zeer lage hoeveelheden CBD (de meeste monsters bevatten 0,0%). Geïmporteerde hasj bevat aanmerkelijk meer CBD dan nederwiet: de mediaan is 3,2% een stijging ten opzichte van vorig jaar (2,2%). Het CBD-gehalte van geïmporteerde was eerder wel nog flink hoger (twee jaar geleden 6,7%). Dit heeft vermoedelijk ook te maken met de overstap naar moderne methodes van hasjproductie, waarbij nederwietachtige planten worden gebruikt – met name in Marokkaanse hasj is dit het geval. Het onderscheid tussen deze traditionele en moderne hasjsoorten kan niet op basis van naam worden gemaakt, omdat sommige moderne soorten (hoog THC, laag CBD) in de coffeeshop namen van traditionele soorten krijgen.

Prijzen ook stabiel

De prijzen voor alle cannabisvarianten in de coffeeshop wijken niet significant af van vorig jaar, met uitzondering van geïmporteerde hasj. Hier daalde de prijs per gram van €11,74 naar €10,55. Voor de meest populaire wiet, de geïmporteerde hasj en de nederhasj geldt dat een consument dit jaar meer THC voor iedere uitgegeven euro kreeg dan in 2021. Voor het eerst ooit zien we dat er geen relatie is tussen de prijs en het gehalte THC van cannabisproducten – dit geldt zowel voor hasj als wiet.

Trimbos-instituut, 2022

Meer informatie:

Scroll naar boven