Home Nieuws Opvallend veel scholieren vapen en gokken online voor geld

Opvallend veel scholieren vapen en gokken online voor geld

Het gebruik van vapes onder scholieren ligt hoog, het gebruik van lachgas is gedaald en het gebruik van andere drugs is onveranderd vergeleken met eerdere jaren. Dit blijkt uit de ScholierenMonitor 2023 van het Trimbos-instituut: een terugkerend onderzoek naar middelengebruik, digitaal gedrag en mentale gezondheid in het basis- en voortgezet onderwijs (10-16 jaar).

Roken en vapen

  • Roken: Sinds 2017 is het percentage rokers onder scholieren stabiel. 8,5% rookte in de laatste maand, 2,2% dagelijks.
  • Vapen: Stijging in vape-gebruik. 14,3% vape in de laatste maand, 4,0% dagelijks.
  • Gezamenlijk gebruik: Bijna 1 op de 6 scholieren rookte en/of vapen in de laatste maand.
  • Basisscholieren: 8,2% van groep 7/8 heeft ooit gevapet, 1,4% ooit gerookt.

Alcoholgebruik

  • Algemene trend: Sinds 2003 is het aantal drinkende scholieren gehalveerd, met een lichte stijging in 2021 en weer een daling in 2023.
  • Huidige cijfers: 39,6% heeft ooit gedronken, 34,5% in het laatste jaar, 22,0% in de laatste maand.
  • Binge drinken: Tweederde van de drinkende scholieren heeft in de laatste maand gebinged.

Lachgas en andere drugs

  • Lachgas: Gebruik is gedaald van 6,7% in 2019 naar 2,0% in 2023, mede door verbod en bewustzijn van gezondheidsrisico’s.
  • 3-MMC: Gebruik onder scholieren is beperkt (1,0% ooit gebruikt, 0,6% in laatste jaar).

Lees het hele artikel op Trimbos.nl.

Meer info:

Scroll naar boven