Risico's

De belangrijkste risico's op korte termijn:

  • Misselijkheid en overgeven.
  • Door ketaminegebruik kun je gedesoriënteerd raken en moeite hebben met het coördineren van bewegingen. Hierdoor kun je vallen of struikelen en kunnen er dus ongelukken gebeuren.
  • Ketamine verdooft, je voelt geen pijn. Je kunt jezelf dus verwonden zonder dat je het merkt.
  • Soms kun je je onder invloed van ketamine tijdelijk niet bewegen. Niet iedereen ervaart dit als positief. Hierdoor kan een 'bad trip' ontstaan: de trip wordt dan een vervelende en angstige ervaring.
  • De combinatie ketamine met verdovende middelen als alcohol en GHB kan leiden tot bewusteloosheid.
  • Een poeder dat verkocht wordt als ketamine, hoeft geen ketamine te bevatten. Regelmatig worden andere stoffen zoals methoxetamine en 4-MEC verkocht als ketamine. Deze stoffen hebben hele andere effecten en bijbehorende risico’s.

 

De belangrijkste risico's op lange termijn:

  • Je kunt geestelijk afhankelijk raken van ketamine. Bij langdurig gebruik ontstaat ook tolerantie; je hebt steeds meer nodig voor hetzelfde effect. Je raakt lichamelijk niet aan ketamine verslaafd. Na stoppen zijn er geen onthoudingsverschijnselen.
  • Er zijn aanwijzingen dat hevig ketaminegebruik geheugenproblemen geeft.
  • Uit dieronderzoek blijkt dat bij herhaaldelijk toedienen van ketamine de hersenen beschadigd kunnen raken. Ketamine behoort tot een groep drugs (arylcyclohexylamines) waarvan steeds duidelijker wordt dat deze bij hevig gebruik van hoge doseringen hersenschade kunnen veroorzaken. Deze stoffen zouden giftig voor de hersenen kunnen zijn.
  • Mensen die veel en vaak gebruiken, lopen het risico op blaas- en nierproblemen. Zij spreken over hevige buikpijn ("K-kramp") en gevoel van blaasontsteking. Er zijn gevallen bekend waarbij de problemen heel heftig waren. De klachten begonnen dan bloed bij de urine, vaak naar het toilet moeten, kleine beetjes plassen of niet meer plassen. Als je dit soort klachten hebt, stop dan gelijk met het gebruik van ketamine en raadpleeg je huisarts (en vermeldt dat je ketamine gebruikt).

Copyright © 2018 Trimbos-Instituut