Wat is lachgas?

 

Lachgas is een kleur- en geurloos gas en de werkzame stof is di-stikstofmonoxide (N2O). Het is meestal verkrijgbaar in lachgaspatronen (voor bijvoorbeeld slagroomspuiten) maar op feesten wordt het soms via grote cylinders verkocht. Het gas wordt in ballonnen gespoten. Je ademt het gas vanuit de ballon in en uit zodat het geïnhaleerde gas zo lang mogelijk in je longen blijft.

Lachgas wordt ook als narcosemiddel gebruikt in het ziekenhuis. Dat type lachgas is van medische kwaliteit en gemengd met zuurstof.

Lachgas in ballonnen valt sinds juli 2016 onder de Warenwet; daarvoor was de geneesmiddelenwet van toepassing. Zie ook Wat is de wettelijke status van lachgas?

Copyright © 2018 Trimbos-Instituut