Bericht

 

Aantal rokers stabiel, gebruik e-sigaret stijgt

  31 mrt 2014     onderzoek roken


Een kwart (25%) van de Nederlandse bevolking vanaf 15 jaar rookte in 2013: 19% dagelijks en 6% niet dagelijks. Het percentage rokers bleef in 2013 stabiel ten opzichte van 2012, maar het gemiddeld aantal sigaretten per dag daalde wel. Het gebruik van e-sigaretten is in vergelijking met 2012 verdrievoudigd, van 1 naar 3 procent. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Continue Onderzoek Rookgewoonten.

Van de Nederlandse rokers van 15 jaar en ouder heeft 65% ooit een serieuze stoppoging ondernomen; dat wil zeggen dat de roker het 24 uur of langer volhield om niet te roken. In het afgelopen jaar ondernam 29% van de (ex-) rokers een serieuze stoppoging, waarbij jongere rokers in de leeftijd van 15-35 jaar het hoogst scoorden (36%). Bij de meeste stoppogingen (66%) werd geen hulpmiddel of hulpmethode gebruikt.

Lees het hele artikel op Trimbos.nl

 


Meer nieuwsberichten

Copyright © 2021 Trimbos-Instituut