Bericht

 

Accijnsverhoging op alcohol: mes snijdt aan twee kanten

  15 mrt 2012     alcohol politiek

Momenteel zoeken de coalitiepartijen vele miljarden. Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP), GGZ Nederland, Jellinek en het Trimbos-instituut stellen het kabinet daarom voor om de accijnzen op bier en wijn in 2013 met 50% te verhogen. Bij gelijkblijvende consumptie zal dat vanaf 2013 jaarlijks in totaal 350 miljoen euro aan extra inkomsten opleveren voor de schatkist.

Als gevolg van de accijnsverhoging wordt er naar schatting zo'n 5% minder alcohol gedronken wat leidt tot lagere gezondheidskosten. De extra accijnsopbrengst is dan nog steeds aanzienlijk.

Daarnaast stellen de genoemde instellingen voor om vanaf 2014 de accijns op alle alcoholhoudende dranken te indexeren, met andere woorden jaarlijks automatisch aan te passen aan de inflatie. Dat laatste levert in 2014 nog eens tientallen miljoenen euro's extra op; na 2014 loopt dat bedrag steeds verder op.

Lees verder op Trimbos.nl.


Meer nieuwsberichten

Copyright © 2020 Trimbos-Instituut